Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
KLASA PIERWSZA - PROGRAM PODSTAWOWY
STAROŻYTNOŚĆ

 1. Mityczna kosmogonia, czyli świat w perspektywie mitycznej opowieści.
 2. Dzieła Homera - opowieść o starożytnym świecie.
 3. Filozofia narodziła się w Grecji...
 4. Horacego recepta na przemijanie.
 5. Co to jest dramat i teatr grecki?
 6. Przeżywanie Sofoklesa - Król Edyp w pantomimie.
 7. Rys psychologiczny bohaterów tragedii Sofoklesa.
 8. Fatum, czyli Król Edyp jako tragedia przeznaczenia.
 9. Książka Z. Herberta - wyznanie wiary?
 10. Metodologia badań biblijnych.
 11. Podręcznik życia, czyli o dydaktyzmie przypowieści.
 12. Psalmy, czyli pieśni wznoszone w niebo.
 13. Wina niezawiniona, czyli historia Hioba.
 14. Zadanie klasowe nr 1.

ŚREDNIOWIECZE

 1. Budowa średniowiecznego wszechświata.
 2. Świat chrześcijańskich wartości - Legenda o św. Aleksym, Żywot św. Stanisława Wincentego z Kielczy, Legenda o św. Franciszku z Asyżu.
 3. Po co Dante?
 4. "Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją..." - Dante Alighieri i Boska komedia.
 5. Refleksja o śmierci - literatura średniowieczna i współczesna.
 6. Motyw cierpienia w literaturze średniowiecznej.
 7. Człowiek i jego przeznaczenie w Wielkim Testamencie François Villona.
 8. Literatura polska w kontekście literatury i kultury europejskiej.
 9. Zadanie klasowe nr 2.

RENESANS

 1. Jak mam to powiedzieć..? Sonety Francesca Petrarki.
 2. Nowela - dziecko renesansu ("Dekameron" Boccaccia).
 3. Wprowadzenie do kultury renesansu.
 4. "Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele.." Bóg i świat w kulturze renesansowej i współczesnej.
 5. Manifest poetycki Kochanowskiego - Muza.
 6. "Cnota - grunt wszystkiemu".
 7. Świat w kliszy słów - Fraszki Kochanowskiego.
 8. Renesansowy afekt wobec natury - Pieśni Kochanowskiego.
 9. Współczesne spojrzenie na naturę.
 10. "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce". Przygody człowieka myślącego w "Trenach" Kochanowskiego.
 11. Spotkanie z osobistą tragedią.
 12. "Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie" - kim jesteś człowieku czasów przełomu?
 13. Zadanie klasowe nr 3.

BAROK

 1. Ideał czy ułuda? "Don Kichot" Cervantesa.
 2. Kultura i sztuka okresu baroku.
 3. W teatrze świata... - "Makbet" Williama Szekspira.
 4. Barokowy koncept i Daniel Naborowski.
 5. Poezja dworska - Jan Andrzej Morsztyn.
 6. Sarmatyzm, czyli historia o szlachetnym narodu polskiego pochodzeniu.
 7. "Transakcja wojny chocimskiej" W. Potockiego i kosntrukcja mowy.
 8. Jaki jesteś Sarmato? "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska.
 9. Filozoficzny sens życia - B.Pascal.
 10. Komedia charakterów - "Świętoszek" Moliera.
 11. Zadanie klasowe nr 4.

OŚWIECENIE

 1. Wiek światła i filozofów - wprowadzenie do oświecenia.
 2. Literatura, która uczy bawiąc - "Satyry" I.Krasickiego.
 3. "Monachomachia", czyli satyra społeczna sprzed wieków.
 4. Bajki nie tylko dla dzieci...
 5. Początki prasy polskiej.
 6. Kto tęskni na wiosnę? Charakterystyka bohatera sentymentalnego.
 7. Polska sielanka sentymentalna - "Laura i Filon" F.Karpińskiego.
 8. Dlaczego Werter popełnił samobójstwo?
 9. "Rękopis znaleziony w Saragossie" J. Potockiego.
 10. Zadanie klasowe nr 5.


LEKTURY

 1. Sofokles - "Król Edyp"
 2. Anonim - "Pieśń o Rolandzie"
 3. Boccaccio - "Sokół"
 4. W.Szekspir - "Makbet"
 5. Ignacy Krasicki - "Monachomachia"
 6. Moliére - "Świętoszek"
 7. Johan Wolfgang Goethe - "Cierpienia Młodego Wertera"
 8. J.Potocki - "Rękopis znaleziony w Saragossie" (ekranizacja)

PODRĘCZNIKI

 • K. Biedrzycki, D. Pasieka, B. Pędracka, Język polski - opowieść o człowieku, wyd. Znak, 2002
 • A. Skudrzykowa, K. Urban, Mowa i życie, wyd. Znak, 2002