Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
KLASA PIERWSZA - PROGRAM ROZSZERZONY
STAROŻYTNOŚĆ

 1. Mityczna kosmogonia, czyli świat w perspektywie mitycznej opowieści.
 2. "Tak bowiem na początku literatury, jak i na końcu jest mit." (J.L.Borges)
 3. Dzieła Homera - opowieść o starożytnym świecie.
 4. Filozofia narodziła się w Grecji...
 5. Horacego recepta na przemijanie.
 6. Co to jest dramat i teatr grecki?
 7. Przeżywanie Sofoklesa - Król Edyp w pantomimie.
 8. Rys psychologiczny bohaterów tragedii Sofoklesa.
 9. Fatum, czyli Król Edyp jako tragedia przeznaczenia.
 10. Stworzenie świata w mitach świata.
 11. Książka Z. Herberta - wyznanie wiary?
 12. święte księgi wielkich religii.
 13. Metodologia badań biblijnych.
 14. Podręcznik życia, czyli o dydaktyzmie przypowieści.
 15. Psalmy, czyli pieśni wznoszone w niebo.
 16. Wina niezawiniona, czyli historia Hioba.
 17. "...I nie wódź nas na pokuszenie...", czyli grzeszna strona człowieka.
 18. Mistrzowie pokusy, czyli reklama drogą do piekła.
 19. Zadanie klasowe nr 1.

ŚREDNIOWIECZE

 1. Budowa średniowiecznego wszechświata.
 2. Świat chrześcijańskich wartości - Legenda o św. Aleksym, Żywot św. Stanisława Wincentego z Kielczy, Legenda o św. Franciszku z Asyżu.
 3. Etos rycerski w średniowieczu.
 4. Sztuka średniowiecza.
 5. Po co Dante?
 6. "Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją..." - Dante Alighieri i Boska komedia.
 7. Motyw smutku w literaturze średniowiecznej.
 8. Refleksja o śmierci - literatura średniowieczna i współczesna.
 9. Motyw cierpienia w literaturze średniowiecznej.
 10. Człowiek i jego przeznaczenie w Wielkim Testamencie François Villona.
 11. Literatura polska w kontekście literatury i kultury europejskiej.
 12. Najstarsze zabytki języka polskiego.
 13. Dlaczego rękopisy nie płoną? "Mistrz i Małgorzata" M.Bułhakowa.
 14. Zadanie klasowe nr 2.

RENESANS

 1. Jak mam to powiedzieć..? Sonety Francesca Petrarki.
 2. Nowela - dziecko renesansu ("Dekameron" Boccaccia).
 3. Wprowadzenie do kultury renesansu.
 4. Humanizm wczoraj, humanizm dziś.
 5. Ścieranie się światopoglądów, czyli sceptycy renesansowi.
 6. "Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele.." Bóg i świat w kulturze renesansowej i współczesnej.
 7. Manifest poetycki Kochanowskiego - Muza.
 8. "Cnota - grunt wszystkiemu".
 9. Świat w kliszy słów - Fraszki Kochanowskiego.
 10. Renesansowy afekt wobec natury - Pieśni Kochanowskiego.
 11. Współczesne spojrzenie na naturę.
 12. Renesansowa koncepcja państwa i obywatela ("Odprawa posłów greckich" Kochanowskiego).
 13. "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce". Przygody człowieka myślącego w "Trenach" Kochanowskiego.
 14. Spotkanie z osobistą tragedią.
 15. Sonety Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego - nowatorskie dzieło renesansowej stylistyki.
 16. "Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie" - kim jesteś człowieku czasów przełomu?
 17. Zadanie klasowe nr 3.

BAROK

 1. Ideał czy ułuda? "Don Kichot" Cervantesa.
 2. Kultura i sztuka okresu baroku.
 3. W teatrze świata... - "Makbet" Williama Szekspira.
 4. Poezja metafizyczna.
 5. Barokowy koncept i Daniel Naborowski.
 6. Koncept we współczesnej poezji.
 7. Poezja dworska - Jan Andrzej Morsztyn.
 8. Współczesne sposoby wyrażania miłości.
 9. Sarmatyzm, czyli historia o szlachetnym narodu polskiego pochodzeniu.
 10. Sarmatyzm w literaturze i kulturze polskiej.
 11. "Transakcja wojny chocimskiej" W. Potockiego i kosntrukcja mowy.
 12. Jaki jesteś Sarmato? "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska.
 13. "Trans - Atlantyk" W.Gombrowicza, a kultura sarmacka.
 14. Filozoficzny sens życia - B.Pascal.
 15. Komedia charakterów - "Świętoszek" Moliera.
 16. Zadanie klasowe nr 4.

OŚWIECENIE

 1. Wiek światła i filozofów - wprowadzenie do oświecenia.
 2. Oświecenie w zwierciadle myśli, czyli słowa wielkich filozofów.
 3. Literatura, która uczy bawiąc - "Satyry" I.Krasickiego.
 4. "Monachomachia", czyli satyra społeczna sprzed wieków.
 5. Bajki nie tylko dla dzieci...
 6. Bajka współczesna.
 7. Początki prasy polskiej.
 8. Co tam panie w polityce, czyli współczesna prasa polska.
 9. Współczesność kontra Oświecenie - polemika.
 10. Kto tęskni na wiosnę? Charakterystyka bohatera sentymentalnego.
 11. Polska sielanka sentymentalna - "Laura i Filon" F.Karpińskiego.
 12. Dlaczego Werter popełnił samobójstwo?
 13. Porachunki z rozumem - "Faust" W.Goethe'go.
 14. "Rękopis znaleziony w Saragossie" J. Potockiego.
 15. Labirynt - "Proces" F.Kafka.
 16. Zadanie klasowe nr 5.


LEKTURY

 1. Sofokles - "Król Edyp"
 2. Anonim - "Pieśń o Rolandzie"
 3. M.Bułhakow - "Mistrz i Małgorzata"
 4. Boccaccio - "Sokół"
 5. W.Szekspir - "Makbet"
 6. W.Gombrowicz - "Trans-Atlantyk"
 7. Moliére - "Świętoszek"
 8. Johan Wolfgang Goethe - "Cierpienia Młodego Wertera"
 9. George Gordon Byron - "Giaur"
 10. J.Potocki - "Rękopis znaleziony w Saragossie" (ekranizacja)
 11. F.Kafka - "Proces"

PODRĘCZNIKI

 • K. Biedrzycki, D. Pasieka, B. Pędracka, Język polski - opowieść o człowieku, wyd. Znak, 2002
 • A. Skudrzykowa, K. Urban, Mowa i życie, wyd. Znak, 2002