Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
KLASA DRUGA - PROGRAM PODSTAWOWYROMANTYZM

 1. Romantyzm, czyli...? Wprowadzenie do epoki.
 2. "Błogosławieni, którzy nie widzieli..." - "Romantyczność" A.Mickiewicza.
 3. Romantyczna metafizyka.
 4. Kreacja, czyli czy istnieje zbrodnia bez kary?
 5. Błądzenie w żywiole piękna - romantyczna poezja.
 6. "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" - młodość.
 7. "Dziady. Poema" - forma dramatu romantycznego.
 8. Miłość i przekleństwo - Dziadów część IV.
 9. Czy to jest miłość, czy to jest przypadek? - miłość romantyczna i współczesna.
 10. Geografia romantyczna, czyli droga ponad łąkami.
 11. Człowiek i natura - "Rymy o sędziwym marynarzu".
 12. Bohaterowie naznaczeni historią - "Konrad Wallenrod" A.Mickiewicza.
 13. "Dziady" cz.III - geneza dramatu i budowa.
 14. Idea mesjanizmu w Dziadach".
 15. Ja,Konrad; Ty,Bóg.
 16. Idea prometeizmu w "Dziadach".
 17. Problemy światopoglšdowe w III części "Dziadów".
 18. Mickiewiczowska prawda o Polakach.
 19. Patriotyzm i stereotypy.
 20. Gry z "Panem Tadeuszem".
 21. "Pan Tadeusz" jako zwieńczenie polskiego romantyzmu.
 22. "Wiek męski - wiek klęski" - "Liryki lozańskie" A.Mickiewicza.
 23. Zostaję biografem bohatera romantycznego.
 24. "Wędrówką jest życie człowieka" - los romantycznego emigranta.
 25. Wizja rewolucji w "Nie - Boskiej komedii" Z.Krasińskiego.
 26. Romantyczna komedia - "Śluby panieńskie" A.Fredry.
 27. "Polska jest pierwszy na świecie naród, a ostatnie społeczeństwo" - C.K.Norwid.
 28. Koniec historii? C.K.Norwid.
 29. Zadanie klasowe nr1.

POZYTYWIZM

 1. Trzeźwi entuzjaści, czyli o programie pozytywistów.
 2. "Zgłębiać naturę, doskonalić człowieka i doskonalić społeczeństwo".
 3. Początki polskiej felietonistyki - Bolesław Prus.
 4. Pozytywistyczna nowelistyka - "Z legend dawnego Egiptu" B.Prus.
 5. "Lalka" - powieść wielkich pytań epoki.
 6. Mieć i być? "Lalka" - powieść o pieniądzach i miłości.
 7. Obraz Warszawy w "Lalce".
 8. Pozytywistyczna fotografia - bohaterowie "Lalki".
 9. Lalki, maski i marionetki - podsumowanie wiadomości o "Lalce".
 10. Ziarno przeszłości w "Nad Niemnem" E.Orzeszkowej.
 11. Ku pokrzepieniu serc - "Potop" H.Sienikiewicza.
 12. Portrety bohaterów Sienkieiwcza.
 13. Porównanie romantycznej i pozytywistycznej wizji historii - dyskusja.
 14. Zadanie klasowe nr2.

MODERNIZM

 1. Od śmierci Boga do narodzin nadczłowieka - F.Nietzsche.
 2. Demistyfikacja cywilizacji europejskiej.
 3. "Zbrodnia i kara" - kara za pozytywizm?
 4. Dlaczego było, jak było - Raskolnikow przed sądem.
 5. Raskolnikow u psychoanalityka.
 6. Tło religijne "Zbrodni i kary" F.Dostojewskiego.
 7. Odmienność i nowatorstwo powieści realistycznej Żeromskiego.
 8. Kim jest pohater "Ludzi bezdomnych" S.Żeromskiego.
 9. Dekadenci, skandaliści, alkoholicy - portret modernistycznego artysty.
 10. Modernistyczny orientalizm - pojęcie neoromantyzmu.
 11. "Nade wszystko chcemy odcienia" - symbolizm i impresjonizm.
 12. Jak utrwalić ulotne wrażenia?
 13. Deszcz jesienny i szatan niszczący ogród - poezja Leśmiana.
 14. "Nie wiemy nawet, jak wyglądała.." - poezja E.Dickinson.
 15. Spacer muzealny, czyli sztuka fin de siecle'u.
 16. Fascynacje twórców epoki, cz.I - Wschód.
 17. Fascynacje twórców epoki, cz.II - Eros i Thanatos.
 18. Jak zrobiony jest "dzień gniewu"?
 19. "Rekonwalescencja końca wieku" - poezja Staffa.
 20. Kapłan sztuki, jarmarczny kuglarz, klaun, ofiara, psychopata..? Jaki jesteś, Poeto?
 21. "Teatr mój widzę.." - geneza "Wesela".
 22. "Wyście sobie, a my sobie" - koncepcja chłopomanii modernistycznej.
 23. Zobaczyć ducha - symbolizm i fantastyka "Wesela".
 24. Kompleksy, marzenia, sentymenty - "Wesele".
 25. Chocholi taniec - synkretyzm sztuk.
 26. Miasto śmierci - ekranizacja "Ziemi obiecanej" W.Reymonta.
 27. Chłopska saga - "Chłopi" W.Reymont.
 28. Synteza wiadomości z modernizmu.
 29. Zadanie klasowe nr3.

LEKTURY

 1. Adam Mickiewicz - Dziady. Część III
 2. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
 3. Bolesław Prus - Lalka
 4. Henryk Sienkiewicz - Potop
 5. Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
 6. Stanisław Wyspiański - Wesele
 7. Władysław Reymont - Chłopi t.I