Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
KLASA DRUGA - PROGRAM ROZSZERZONYROMANTYZM

 1. Romantyzm, czyli...? Wprowadzenie do epoki.
 2. "Błogosławieni, którzy nie widzieli..." - "Romantyczność" A.Mickiewicza.
 3. Romantyczna metafizyka.
 4. Kreacja, czyli czy istnieje zbrodnia bez kary?
 5. Błądzenie w żywiole piękna - romantyczna poezja.
 6. "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" - młodość.
 7. "Dziady. Poema" - forma dramatu romantycznego.
 8. Tradycja pogańska, chrześcijańska i antyczna w dramacie romantycznym.
 9. Miłość i przekleństwo - Dziadów część IV.
 10. Czy to jest miłość, czy to jest przypadek? - miłość romantyczna i współczesna.
 11. Geografia romantyczna, czyli droga ponad łąkami.
 12. Człowiek i natura - "Rymy o sędziwym marynarzu".
 13. Bohaterowie naznaczeni historią - "Konrad Wallenrod" A.Mickiewicza.
 14. "Dziady" cz.III - geneza dramatu i budowa.
 15. Idea mesjanizmu w Dziadach".
 16. Ja,Konrad; Ty,Bóg.
 17. Idea prometeizmu w "Dziadach".
 18. Problemy światopoglšdowe w III części "Dziadów".
 19. Śledztwo pana senatora - piszemy artykuł śledczy.
 20. Mickiewiczowska prawda o Polakach.
 21. Patriotyzm i stereotypy.
 22. Gry z "Panem Tadeuszem".
 23. "Pan Tadeusz project".
 24. "Pan Tadeusz" jako zwieńczenie polskiego romantyzmu.
 25. "Wiek męski - wiek klęski" - "Liryki lozańskie" A.Mickiewicza.
 26. Zostaję biografem bohatera romantycznego.
 27. "Kordian" - lekcja życia.
 28. Posąg człowieka na posągu świata - czyli co się faktycznie stało na Mont Blanc.
 29. Bohater, moralność, strach - "Kordian".
 30. Kto przyznał rację diabłu?
 31. Gorzka prawda o Polakach - "Grób Agamemnona" J. Słowackiego.
 32. "Wędrówką jest życie człowieka" - los romantycznego emigranta.
 33. Wizja rewolucji w "Nie - Boskiej komedii" Z.Krasińskiego.
 34. Romantyczna komedia - "Śluby panieńskie" A.Fredry.
 35. "Polska jest pierwszy na świecie naród, a ostatnie społeczeństwo" - C.K.Norwid.
 36. Koniec historii? C.K.Norwid.
 37. Dziedzictwo romantyzmu - cz.I - dyskurs poetów.
 38. Dziedzictwo romantyzmu - cz.II - stereotypy romantyczne.
 39. Zadanie klasowe nr 1.

POZYTYWIZM

 1. Trzeźwi entuzjaści, czyli o programie pozytywistów.
 2. "Zgłębiać naturę, doskonalić człowieka i doskonalić społeczeństwo".
 3. Nowe tendencje w kulturze - prezentacje.
 4. Realistyczny obraz "piekła ludzkiego" - "Ojciec Goriot" H.Balzac.
 5. Początki polskiej felietonistyki - Bolesław Prus.
 6. Felieton dziś.
 7. Analiza konkursowa prac uczniów.
 8. Pozytywistyczna nowelistyka - "Z legend dawnego Egiptu" B.Prus.
 9. "Lalka" - powieść wielkich pytań epoki.
 10. Mieć i być? "Lalka" - powieść o pieniądzach i miłości.
 11. Obraz Warszawy w "Lalce".
 12. Pozytywistyczna fotografia - bohaterowie "Lalki".
 13. Lalki, maski i marionetki - podsumowanie wiadomości o "Lalce".
 14. Ziarno przeszłości w "Nad Niemnem" E.Orzeszkowej.
 15. Ku pokrzepieniu serc - "Potop" H.Sienikiewicza.
 16. Skarbiec XVII wieku, czyli proza Sienkiewicza.
 17. Portrety bohaterów Sienkieiwcza.
 18. "Wszyscy myślą o samochodach (...)nikt nie myśli o Polsce".
 19. Porównanie romantycznej i pozytywistycznej wizji historii - dyskusja.
 20. Zadanie klasowe nr 2.

MODERNIZM

 1. "Mistrzowie podejrzenia" - F.Nietzsche, K.Marks, Z.Freud.
 2. Od śmierci Boga do narodzin nadczłowieka - F.Nietzsche.
 3. "Jądro cimeności" - mapa człowieka.
 4. Demistyfikacja cywilizacji europejskiej.
 5. "Zbrodnia i kara" - kara za pozytywizm?
 6. Dlaczego było, jak było - Raskolnikow przed sądem.
 7. Raskolnikow u psychoanalityka.
 8. Tło religijne "Zbrodni i kary" F.Dostojewskiego.
 9. Zaratustra, Raskolnikow, Kurtz - filozoficzni krewni z rodziny nihilistów.
 10. Odmienność i nowatorstwo powieści realistycznej Żeromskiego.
 11. Kim jest pohater "Ludzi bezdomnych" S.Żeromskiego.
 12. Sytuacja kultury polskiej u schyłku XIX wieku.
 13. Dekadenci, skandaliści, alkoholicy - portret modernistycznego artysty.
 14. O artyście i sztuce - manifesty epoki.
 15. Modernistyczny orientalizm - pojęcie neoromantyzmu.
 16. "Nade wszystko chcemy odcienia" - symbolizm i impresjonizm.
 17. Jak utrwalić ulotne wrażenia?
 18. Deszcz jesienny i szatan niszczący ogród - poezja Leśmiana.
 19. "Nie wiemy nawet, jak wyglądała.." - poezja E.Dickinson.
 20. Spacer muzealny, czyli sztuka fin de siecle'u.
 21. Fascynacje twórców epoki, cz.I - Wschód.
 22. Fascynacje twórców epoki, cz.II - Eros i Thanatos.
 23. Jak zrobiony jest "dzień gniewu"?
 24. "Rekonwalescencja końca wieku" - poezja Staffa.
 25. Kapłan sztuki, jarmarczny kuglarz, klaun, ofiara, psychopata..? Jaki jesteś, Poeto?
 26. "Teatr ogromny" Stanisława Wyspiańskiego.
 27. "Teatr mój widzę.." - geneza "Wesela".
 28. "Wyście sobie, a my sobie" - koncepcja chłopomanii modernistycznej.
 29. Zobaczyć ducha - symbolizm i fantastyka "Wesela".
 30. Kompleksy, marzenia, sentymenty - "Wesele".
 31. Chocholi taniec - synkretyzm sztuk.
 32. Miasto śmierci - ekranizacja "Ziemi obiecanej" W.Reymonta.
 33. Chłopska saga - "Chłopi" W.Reymont.
 34. Synteza wiadomości z modernizmu.
 35. Zadanie klasowe nr 3.

ZADANIE ROCZNE

LEKTURY

 1. Adam Mickiewicz - Dziady. Część III
 2. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
 3. Juliusz Słowacki - Kordian
 4. Honoriusz Balzac - Ojciec Goriot
 5. Bolesław Prus - Lalka
 6. Henryk Sienkiewicz - Potop
 7. Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
 8. Stanisław Wyspiański - Wesele
 9. Władysław Reymont - Chłopi t.I
 10. Maurice Maeterlinck - Ślepcy