"Pamiętaj, że kto przegrał, zawsze winien. Jeżeli nam się nie wiedzie,
powinniśmy dochodzić naprzód o ile my sami jesteśmy tego przyczyną.
A potem dopiero zewnętrzne okoliczności rozważmy."

Adam Mickiewicz
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!


ADAM MICKIEWICZ
1. Zwiąż z utworami Mickiewicza następujące obrazy, motywy, znaki:
 1. szkiełko i oko -
 2. łacińskie słowa zapisane węglem -
 3. motyw wędrowca, pielgrzyma -
 4. zegar bijący -
 1. Romantyczność
 2. Dziady cz. III
 3. np. Stepy akermańskie, Ustęp (Dziady cz. III)
 4. Dziady cz. IV

2. Podaj tytuły tekstów Mickiewicza, w których akcja rozgrywa się również:
 1. nad brzegami jeziora -
 2. w salonie -
 3. w karczmie -
 4. w kaplicy -
 1. np. świtezianka
 2. Dziady cz. III
 3. np. Pan Tadeusz
 4. np. Dziady cz. II

3. Zaznacz cechy, które odróżniają postawę bohatera romantycznego od człowieka oświecenia:
 1. bohater skłócony ze sobą i światem
 2. bohater typowy, przeciętny
 3. szczęśliwy optymista
 4. człowiek o tajemniczej biografii

bohater romantyczny - A, D

4. Kto i w jakim tekście wypowiada te słowa:
 1. "Kobieto, puchu marny!" -
 2. "Ja i ojczyzna to jedno." -
 3. "Nie masz zbrodni bez kary." -
 4. "Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, A w sercu lisie zamiary." -

 1. Gustaw - Dziady cz. IV
 2. Konrad - Dziady cz. III
 3. Pustelnik - Lilie
 4. dziewczyna - świtezianka

5. Zweryfikuj różne koncepcje interpretacyjne Pana Tadeusza. Wskaż tylko zdania nieprawdziwe:
 1. Pan Tadeusz to książka o tęsknocie emigranta za ojczyzną.
 2. Pan Tadeusz to książka o spisku na życie cara.
 3. Pan Tadeusz to książka o powstaniu styczniowym.
 4. Pan Tadeusz to książka o sprawach narodowych.

zdania nieprawdziwe - b, c

6. Uszereguj chronologicznie, ze względu na czas powstania, następujące utwory Mickiewicza:
 1. Pan Tadeusz
 2. Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego
 3. Nad wodą wielką i czystą
 4. Grażyna

d, b, a, c

7. Wskaż teksty Mickiewicza, których powstania miało związek:
 1. z pobytem poety w Rzymie (1848).................................................................
 2. z przyjaźnią z poetami rosyjskimi ...................................................................
 3. pobytem w Dreźnie ...................................................................................
 4. działalnocią filomacką .............................................................................

 1. Skład zasad
 2. np. Do przyjaciół Moskali
 3. Dziady cz. III
 4. Pieśń filaretów, Oda do młodoci

8. Podaj cztery cechy, które różnią strukturę literacką Pana Tadeusza od eposu klasycznego:

 1. brak inspiracji mitologicznych
 2. zdarzenia rozgrywają się tylko w świecie "rzeczywistym"
 3. w losy bohaterów nie ingerują bogowie, nie ciąży nad nimi fatum
 4. różnorodność opisów przyrody

9. Wskaż bohaterów literackich Mickiewicza, którym miłość przyniosła cierpienie:

 1. Konrad Wallenrod
 2. Gustaw
 3. Jacek Soplica

10. O kim mówi się w podanych fragmentach tekstów Mickiewicza:
 1. "Jaka nieznana, pobożna niewiasta,Z dala przybywszy do Maryi - miasta -(...) szukała ukrycia." -
 2. "Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów,Bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów." -
 3. "Tyle tysięcy nocy rozmawiał sam z sobą, Tyle lat go badały mękami tyrany (...)Że o swoich cierpieniach sam już nic nie wiedział." -
 4. "Rycerz straszliwy, chmurą tajemnic okryty." -

 1. Aldona
 2. Hrabia
 3. Cichowski
 4. Konrad Wallenrod

11. Wskaż cechy, które decydują o przynależności gatunkowej powieści poetyckiej:
 1. dłuższy utwór wierszowany
 2. patetyczny styl
 3. inwersja czasowa w konstrukcji fabuły
 4. typizacja bohaterów

a, c

12. Przyporządkuj nazwy gatunków literackich (uprawianych przez Mickiewicza) następującym cechom:
 1. układ stroficzny 4,4,3,3 lub 4,4,4,2 - ................................................................
 2. kompozycja otwarta - ........................................................................................
 3. motyw fabularny zaczerpnięty z podań ludowych - ..........................................
 4. narracja pełna rozbudowanych opisów - ...........................................................

 1. sonet
 2. dramat romantyczny
 3. ballada
 4. epopeja

13. Wskaż, których cech nie można uznać za charakterystyczne dla literatury romantyzmu:
 1. tajemniczość
 2. prawdopodobieństwo w konstrukcji fabuły
 3. synkretyzm estetyczny
 4. jednorodnoć estetyczna

b, d

14. Jaki utwór poprzedza motto:
 1. "Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani się śniło waszym filozofom."...............
 2. "Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia...trzeba być lisem i lwem."..............
 3. "Zdaje mi się, że widzę... gdzie?Przed oczyma duszy mojej."..............
 4. "A strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do siedzącej rady i w bożnicach swoich was biczować będą.".............
 1. Dziady cz. II
 2. Konrad Wallenrod
 3. Romantyczność
 4. Dziady cz. III

15. Napisz, kogo kochał:
 1. Tadeusz -
 2. Gustaw -
 3. Jacek Soplica -
 4. Walter Alf -

 1. Zosię
 2. Marylę
 3. Ewę
 4. Aldonę

16. Wskaż cytat, który najpełniej wyraża istotę postawy prometejskiej:
 1. "Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko."
 2. "Nazywam się Milijon - bo za milijony Kocham i cierpię katusze."
 3. "Gwałt niech się gwałtem odciska, A ze słabością łamać uczmy się za młodu."
 4. "Tak! Zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga"

b

17. Kto w Panu Tadeuszu opowiada gawędę o grzeczności:
 1. Podkomorzy
 2. Sędzia
 3. Wojski
 4. Hrabia

b

18. Zdefiniuj pojęcie walenrodyzmu:
Wallenrodyzm - postawa człowieka, który poświęcając życie słusznej walce z wrogiem ojczyzny ucieka się w swoim działaniu do, nagannych moralnie, metod podstępu i zdrady. Wzorem takiej postawy był tytułowy bohater tekstu Mickiewicza, Konrad Wallenrod. (na podstawie Słownika terminów literackich)
Opracowała:
Barbara Smutek