Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!


BAROK
1. Spośród wymienionych cech wybierz te, które wyróżniają malarstwo barokowe:

oszczędność, żywość, umiar, bogactwo, statyczność, jedność, linearyzm, dynamizm, działanie kontrastem, rozrzutność;

2. Zaznacz odpowiedź w całości poprawną. Artyści epoki baroku to:

  • H. Memling, P.P. Rubens, L. Bernini;
  • Michał Anioł, A. Dürer, F.Goya;
  • P.P. Rubens, Rembrandt van Rijn, El Greco;

3. Przyporządkuj nazwiska autorów do fragmentów tekstów:

a. D. Naborowski 1. "Nierządem, powiedział kto dawno, Polska stoi;"
b. M. Sęp Szarzyński 2. "Leżysz zabity i jam też zabity"
c. W. Potocki 3. "Cóż będę czynił w tak straszliwym boju?"
d. J.A Morsztyn 4. "Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie."

4. Która odpowiedź jest w całości poprawna? Cechy szlachcica Sarmaty to:

  • głęboka religijność, wierność tradycji, kult przodków, skromność;
  • kult wolności, kult Matki Boskiej, tolerancja dla odmiennych wyznań i poglądów;
  • ceremonialna, naskórkowa religijność, megalomania, męstwo, skłonność do wygłaszania oracji;

5. Na podstawie Sonetu IV M. Sępa Szarzyńskiego wykaż, że autor wyraził inny aniżeli renesansowy, światopogląd.

6. Z wiersza J. A. Morsztyna "Cuda miłości" wypisz wszystkie znane Ci rodki artystyczne i zinterpretuj ich funkcję. Zwróć uwagę na gatunek literacki. Jakie różnice dostrzegasz między stylem J.A. Morsztyna a stylem W. Potockiego?


Cuda miłoci (sonet)

Przebóg! Jak żyję serca już nie mając?
Nie żyjąc, jako ogień w sobie czuję?
Jeśli tym ogniem sam się w sobie psuję,
Czemuż go pieszczę, tak się w nim kochając?

Jak w płaczu żyje, wśród ognia pałając?
Czemu wysuszyć ogniem nie próbuję
Płaczu? Czemu tak z ogniem postępuję,
Że go nie gaszę, w płaczu opływając?

Ponieważ wszystkie w oczach u dziewczyny
Pociechy, czemuż muszę od nich stronić?
Czemuż zaś na te narażam się oczy?

Cuda te czyni miłość, jej to czyny,
Którym kto by chciał rozumem się bronić,
Tym prędzej w sidło z rozumem swym wskoczy.


7. Zinterpretuj wiersz D. Naborowskiego "Impreza: Calando poggiando, To na dół, to do góry." Na podstawie tematu i stylu wypowiedzi poetyckiej ustal, jaki kierunek artystyczny reprezentuje ten utwór:

IMPREZA: CALANDO POGGIANDO,
TO NA DÓŁ, TO DO GÓRY

świat - morze, człowiek - okręt od burzy niesiony,
Przygody - skryte skały, szczęście - wiatr szalony.
Gdzie styr umysł stateczny, gdzie sam rozum rządzi,
Gdzie cnota Cynozura, takowy nie błądzi:
To na dół, to do góry, to w bok wały porze,
Tak pogody zażywa, jako niesie morze.
Nic stałego na świecie, ponieważ i wdzięczna
Pochodnia Tytanowa, błędna twarz miesięczna
Za niebieskim obrotem zachodzą i wstają,
Cóż człowiek, jeśli nieba swą odmianę mają!


Opracowała:
Danuta Paszkowska