"Człowiek dąży do pełni poznania gdyż jest istotą,
która z natury szuka prawdy - i nie może bez niej żyć."

Jan Paweł II
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!


BIBLIA1. Zdefiniuj następujące pojęcia:
 • psalm
 • parafraza
 • Apokalipsa
 • przypowieść
 • Biblia
 • werset
2. Co symbolizuje:
 • postać Hioba
 • wielki Babilon
 • wąż z ogrodu rajskiego
 • Alfa i Omega
 • upadek pierwszych ludzi
 • Golgota
 • baranek
 • czterej jeźdźcy Apokalipsy
3. Zinterpretuj:
 • Przypowieść o dobrym Samarytaninie
 • Opis stworzenia świata
 • Przypowieść o synu marnotrawnym
 • Hymn św. Pawła o miłości
4. Podaj znaczenie pierwotne i współczesne biblijnych związków wyrazowych:
 • Judasz
 • manna z nieba
 • hiobowa wieść
 • Salomonowy wyrok
 • kainowe piętno
 • złoty cielec
5. Podaj podstawowy podział Biblii, czas powstawania kolejnych części oraz różne sensy, w jakich możemy ją odczytywać.

6. Czym jest psalm i kogo uznaje się za twórcę psalmów biblijnych?

7. Co to jest przypowieść, jakie funkcje spełnia w Biblii, podaj przykłady.

8. Co odróżnia Biblię od mitologii, a co można uznać za elementy wspólne dla obydwu dzieł?