"Nie oglądam się za siebie, lecz biegnę do wyznaczonej mety."
św. Paweł Apostoł
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!


BIBLIA1. W oparciu o przykłady ze Starego i Nowego Testamentu przedstaw podział ksiąg biblijnych.

2. Odwołując się do przykładów, wymień 6 biblijnych gatunków literackich.

3. Wymień 3 cechy biblijnego stworzenia świata.

4. W formie krótkiej notatki scharakteryzuj główny problem rozważany w Księdze Hioba.

5. Przedstaw podział psalmów i krótko zaprezentuj treść jednego z nich.

6. Czy Księga Koheleta jest wyrazem skrajnego pesymizmu? Wyraź swoją opinię w 6 zdaniach.

7. Wymień cechy przypowieści i objaśnij sens właściwy jednej z nich.

8. Wymień 6 symboli występujących w Apokalipsie.

9. Wyjaśnij pojęcia: pięcioksiąg, Mesjasz, kanon biblijny, eschatologia, Septuaginta, Wulgata.

10. Cyfry arabskie występujące w powyższych pytaniach składają się na jeden z symboli apokaliptycznych - co to za symbol?