Strona główna/Lektury/
pobierz spakowany plik tekstowy

Wiliam Szekspir - Makbet

Przełożył JÓZEF PASZKOWSKI

Osoby dramatu

D u n k a n - król szkocki
M a l k o l m i D o n a l b e i n - jego synowie
M a k b e t i B a n k o - wodzowie
M a k d u f, L e n n o x, R o s s e, M e n t e i t h, A n g u s,
C a i t h n e s s - panowie szkoccy
F l e a n c e - syn B a n k a
S i w a r d - hrabia Northumberland,dowódca wojsk angielskich
M ł o d y S i w a r d - jego syn
S e j t o n - oficer pod rozkazami M a k b e t a
C h ł o p i e c - syn M a k d u f a
L e k a r z a n g i e l s k i
L e k a r z s z k o c k i
Ż o ł n i e r z
O d ź w i e r n y
S t a r z e c
L a d y M a k b e t
L a d y M a k d u f
D a m a - na usługach L a d y M a k b e t
H e k a t e i T r z y C z a r o w n i c e
Lordowie, panowie, dowódcy wojsk, żołnierze, zbójcy, słudzy i gońcy. D u c h B a n k a i wiele innych zjawisk.

Rzecz dzieje się przy końcu czwartego aktu w Anglii, przez wszystkie inne - w Szkocji.

Spis treści:

Akt I
Akt II
Akt III
Akt IV
Akt V

Wiliam Szekspir Makbet William, Shakespeare
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!