Strona główna/Materiały/

Jak poprawnie ułożyć bibliografię


            Bibliografia jest spisem źródeł (książek, czasopism, artykułów, stron internetowych), z których korzystałeś/łaś podczas pisania swojej pracy. Musisz ująć wszystkie prace, do których się odwołujesz, w przeciwnym przypadku Twoja praca będzie plagiatem.

            Oto kilka porad, jak dobrze ułożyć bibliografię.

 1. Wszystkie pozycje podajemy w kolejności alfabetycznej, wg pierwszej litery nazwiska autora.
 2. Przykład:

  1. Abramowski J....
  2. Jeżyk F.....
  3. Straszewski M.....
  4. Zieliński J.....

 3. W przypadku, gdy korzystasz z pracy, która ma wielu autorów, np. słowniki, umieszczasz je pod wszystkimi pozycjami, które mają autorów, również alfabetycznie.
 4. Przykład:

  1. Abramowski J....
  2. Jeżyk F.....
  3. Straszewski M.....
  4. Poradnik młodego polonisty....
  5. Słownik polsko-angielski...
  6. Słownik polsko-niemiecki...

 5. Jeżeli korzystałeś/łaś ze stron internetowych, umieszczasz je na samym końcu bibliografii.
 6. Przykład:

  1. Abramowski J....
  2. Jeżyk F.....
  3. Straszewski M.....
  4. Poradnik młodego polonisty....
  5. Słownik polsko-angielski...
  6. Słownik polsko-niemiecki...
  7. http://jezyk-polski.eza.pl
  8. http://republika.pl/evacska

 7. Przy układaniu bibliografii najpierw umieszczaj książki, następnie czasopisma, na końcu strony www.
 8. Schemat układu bibliografii:

  1. książki posiadającego 1, 2, 3 lub 4 autorów
  2. książki, które są pracą zbiorową (mają więcej niż 4 autorów i redaktora)
  3. czasopisma
  4. strony internetowe

  UWAGA!!!

  • Nie zamieszczaj jako bibliografii ściąg (drukowanych i internetowych), streszczeń, bryków.
  • Nie zamieszczaj jako źródła więcej niż 1 podręcznik szkolny.
  • Nie zamieszczaj jako źródła podręczników z gimnazjum i szkoły podstawowej. 

 9. Poprawna pozycja bibliografii zawiera: nazwisko i pierwszą literę imienia autora cytowanego dzieła, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania.

  Przykład:

  Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 1990

 10. Jeżeli tekst, z którego korzystaliśmy był drukowany w czasopiśmie, obowiązuje kilka innych informacji. Musimy podać nazwisko autora, tytuł czasopisma (zwykłą czcionką w cudzysłowie), rocznik i numer wydania oraz numer stron/y.

  Przykład:

  Mickiewicz A., Pan Tadeusz, [w:] „Dekada Literacka” 1989/4, str. 3 – 33

        Symbol [w:] oznacza, że tekst, z którego korzystaliśmy nie jest osobną publikacją, tylko częścią pracy zbiorowej albo był drukowany w jakimś czasopiśmie.

 11. Jeszcze inna procedura obowiązuje przy pracy zbiorowej (książce, w której są teksty wielu autorów).

  1. jeżeli korzystamy z całej pracy (np. słownik) procedura jest następująca – tytuł, nazwisko redaktora, miejsce rok wydania. 

   Przykład:

   Słownik polsko-litewski, pod red. A. Mickiewicza, Warszawa 1989

  2. jeżeli korzystamy z publikacji, która znajduje się w tomie zbiorowym procedura jest następująca: nazwisko imię autora, tytuł tekstu (z którego korzystaliśmy), [w:] tytuł pracy zbiorowej, nazwisko redaktora, miejsce rok wydania, numer strony.

   Przykład:

   Mickiewicz A., Pan Tadeusz, [w:] Romantycy polscy, pod red. J. Słowacki, Warszawa 1989, str. 34 – 67

Jak widzisz, zasady przy tworzeniu przypisów i bibliografii są takie same. Powinno Ci to ułatwić tworzenie poprawnego wykazu materiałów, które zostały przez Ciebie wykorzystane przy pisaniu matury wewnętrznej, a także późniejszych egzaminów. Jak poprawnie redagować przypisy

bibliografia tekstu, redagowanie, układanie, tworzenie, pisanie, budowanie, zasady układania, pisania, tworzenia, redagowania bibliografii
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!