Strona główna/Materiały/

Słownik imion


(fragment książki W. Cienkowskiego Kalejdoskop językowy)

B    D    E    F    G    H    I    J    K    L, Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z   

ADAM (hebr.) "człowiek", a właściwie "utworzony z ziemi"
AGATA (gr.) "dobra"; por. gr. agathós "dobry"
AGNIESZKA (gr. hagne) "czysta", "święta"; z czasem błędnie skojarzona z łacińskim agnus "baranek"
ALEKSANDER (gr.) "obrońca ludzi"
ALEKSY (gr.) "pomoc"; gr. aleksein "bronić"
ALFRED (anglosas.) dosłownie: "jedenaście rad", czyli właściwie: "dobry doradca"
ALICJA (gr.-łac.) aletheia "prawda"
ALINA skrót imienia Adelina - "szlachetna"
ANDRZEJ (gr.) "męski", "silny"
ANNA, HANNA (hebr.) hannah "łaska"
ANTONI, ANTONINA (łac.) od pierwotnego imienia rodu rzymskiego Antonius; przejęte z języka greckiego, w którym miało znaczenie "iść do boju"
ANŻELIKA (wł.) "anielska"
ARTUR (celt.) imię władcy brytyjskiego z VI w. n.e.; Arturus, Arthurus; według jednych objaśnień znaczy "niedźwiedź"; według innych "kamień"

Na górę strony


BARBARA (gr.-łac.) "cudzoziemka"
BEATA (łac.) "szczęśliwa"

Na górę strony


DANIEL (hebr.) "Bóg jest moim sędzią"
DARIUSZ (pers.) "posiadający bogactwa", "dzierżący dobra"
DAWID (hebr.) "ukochany", "przyjaciel"
DOMINIK, DOMINIKA (łac.) "należący do Pana"
DONALD (irl.) "brunatny przybysz";
DOROTA (gr.) doron "dar", theós "bóg", czyli: "dana przez Boga", "dar Boga"

Na górę strony


EDMUND (anglosas.) "bogaty opiekun"
EDWARD (anglosas.) "strażnik bogactwa"
EDYTA (anglosas.) Eadgyth = ead "bogactwo", "szczęście", "dobrobyt" + gud "wojna"
ELIZA (hebr.) od imienia Elżbieta
ELŻBIETA (hebr.) "Bóg jest (moją) przysięgą"
EMIL (łac.) od rzymskiego imienia rodowego Aemilius
ERNEST (germ.) "poważny", "powaga" (?)
EUGENIUSZ (gr.) "z dobrego rodu", "dobrze urodzony"
EWA (hebr.) "żywa", "życie"
EWELINA (celt.) "przyjemna" lub zdrobnienie imienia Ewa

Na górę strony


FELIKS (łac.) felix) - "szczęśliwy"
FELICJA żeńska forma imienia Feliks
FERDYNAND (germ.) ,,odważny w czasie pokoju"; por. frid "pokój", nand "śmiały", "ryzykowny";
FILIP (gr. PHILIPPOS) "miłośnik koni", gr. philein "kochać", hippos "koń"
FRANCISZEK (późnołac. franciscus) "dotyczący Franków"
FRYDERYK (germ.) "pokój" + "władca", "król", a więc "pokojowy władca"

Na górę strony


GABRIEL, GABRIELA (hebr.) "człowiek boży",
GERARD (germ.) ger "oszczep" + hard "twardy", "silny"
GRAŻYNA (pol. z j. lit.) lit. grazi "piękna"
GRZEGORZ (gr.) "czujny", "czuwający", "stróż"
GUSTAW (szwedz.) niejasne; pierwszy element tj. gu niepewny, drugi znaczy zapewne: buława, podpora, drzewce; być może imię to znaczyło ,,podpora" ,,maczuga" albo "buława Gotów" (?)

Na górę strony


HANNA (hebr.) p. Anna
HALINA (gr.) "spokój", "bezwietrzna pogoda"
HELENA (gr.) imię o niejasnym pochodzeniu; tłumaczone m. in. jako "wybranka" i "jasna";
HENRYK (germ.) l. "władca miejsca ogrodzonego", 2. "panujący w ojczyźnie", "władca domu" (?)
HUBERT (germ.) "o jasnej duszy", "o jasnym umyśle" (?); hugu "umysł", "duch", berht "lśniący"

Na górę strony


IGNACY (łac.) łac. Ignatius, pierwotnie Egnatius; "nieznany", "niewiadomy" (?), "ognisty" (?)
IRENA (gr.) "pokój"
IWONA (franc.) prawdopodobnie "łucznik strzelający z cisowego łuku" (?);
IZABELA (hiszp.) prawdopodobnie przekształcenie imienia Elżbieta

Na górę strony


JAKUB (hebr.) "pięta", "chwytający za piętę", "naśladujący Boga", "idący po śladach Boga", "trzymający za piętę (pierwszego syna)", czyli "drugi syn" (?)
JAN (hebr.) "Bóg jest łaskaw"
JERZY (gr.) georgós) "rolnik"
JOACHIM (hebr.) "Bóg umocnił", "Bóg ustanowił"
JOANNA (gr.) żeńska forma imienia Jan;
JÓZEF (hebr.) "dodaje", "powiększa"
JULIA, JULIAN (łac.) pochodne od Julius (Juliusz)
JULITA od imienia Julia
JULIUSZ (łac.) od rzymskiego imienia rodowego Julius
JUSTYN, JUSTYNA por. łac. iustus "sprawiedliwy"

Na górę strony


KAMIL, KAMILLA (łac.) "młodzieniec, dziewczyna szlachetnego rodu "
KARIN (szwedz.) odpowiednik polskiego imienia Katarzyna
KAROL (germ. zlatynizowane) "silny", "mężny", germ. kari "człowiek", "mężczyzna"
KACPER, KASPER (pers.), być może, pochodzi od wyrazu perskiego, znaczącego "władca skarbca" (?)
KATARZYNA (gr.) imię łacińskie Ecaterina, Katerina przyjęte z języka greckiego; z czasem niesłusznie skojarzone z greckim wyrazem katharos "czysty"
KLARA (łac.) clara) " jasna", ,,sławna"
KONRAD (germ.) ,,udzielający mężnych (czyli mądrych) rad" (?) i "śmiały w radzie" (?);
KRYSTYNA (łac.) "chrześcijanka"
KRZYSZTOF (gr. christóphoros) "niosący Chrystusa"

Na górę strony


LAURA (łac.) laurus "laur", "wawrzyn"
LEON (gr.) leon, łac. leo "lew"
LEONARD (germ.) "silny (mężny) jak lew"; leon "lew" i hard " twardy", "silny"
LEOPOLD por. germ. leut "ludzie", "lud" i bald "odważny"
LIDIA (gr.) "mieszkanka Lidii", "Lidyjka"
LILIANA (łac.) lilium "lilia"
LUCJAN por. łac. lux "światło"
LUCYNA por. łac. lux, lucis "światło"
LUDWIK (germ.) "słynny wojownik", "sławny w wojnie"
ŁUCJA por. łac. lux, lucis "światło"
ŁUKASZ (łac.-gr.) zapewne od greckiego imienia męskiego Lukanos

Na górę strony


MACIEJ (hebr.) "dar Boga"; wariant imienia Mateusz
MAGDA (hebr.) skrót imienia Magdalena
MAGDALENA (hebr.) "pochodząca z Magdali"
MAJA (gr.) imię bogini greckiej, matki boga Hermesa
MAŁGORZATA (gr.) "perła"
MARCIN (późnołac.) "marsowy", "wojowniczy"; imię utworzone od łacińskiej formy imienia boga wojny: Marsa
MAREK łac. Marcus
MARIA (hebr. Miriam i aram. Mariam) "bunt"
MARIUSZ (łac.) od rzymskiego imienia rodowego Marius
MARTA (aram.) "dama", "pani"
MATEUSZ (hebr.) "dar Boga"
MICHAŁ, MICHALINA (hebr.) "któż jest jak Bóg?"
MIKOŁAJ (gr.) "zwycięska armia" lub "zwycięzca narodów"
MONIKA imię to zwykle wywodzi się albo z łaciny ("ostrzegająca"), albo z greki ("samotna")

Na górę strony


NATALIA (łac.) natus dies) "dzień (bożego) narodzenia"; imię to dawano dzieciom urodzonym w Boże Narodzenie
NORBERT (germ.) "błyszczący", "znakomity"

Na górę strony


OLGA (skand.) por. staronordyjskie helga "święta"

Na górę strony


PAULINA (łac.) żeńska forma od imienia Paweł
PAWEŁ (łac.) pochodzi od łac. paulus, który był przydomkiem rodu Aemilia
PIOTR (łac.) od gr. petros oraz petra "kamień", "skała",

Na górę strony


R AFAŁ(hebr.) "Bóg uleczył"
RENATA (łac.) "odrodzona"
ROBERT (germ.) "jaśniejący sławą"
ROMAN (łac.) por. Romanus "rzymianin", "rzymski"
RYSZARD (germ.) "potężny władca" (?)

Na górę strony


SEBASTIAN (gr-łac.) "błogosławiony", "dostojny (przydomek cesarza)
SEWERYN (łac.) severus) "poważny", "surowy"
STEFAN (gr.) stephanos) "wieniec"
SYLWESTER (łac.) por. łac. silyestris "leśny" od łac. silva "las"
SYLWIA (łac.) por. łac. silva "las"
SZCZEPAN wariant imienia Stefan
SZYMON (hebr.) szim'on) "słyszany"

Na górę strony


TEODOR (gr.) "dar boga";
TEOFIL (gr.) "przyjaciel boga"
TERESA (?) może ma jakiś związek z greckim "zbierać" (?)
TOMASZ por. aram. "teoma" "bliźniak"

Na górę strony


URSZULA por. łac. ursula "niedźwiedziczka"

Na górę strony


WACŁAW (czeskie) odpowiada dawnemu polskiemu Więcławowi, czyli "mającemu więcej sławy"
WAWRZYNIEC (z łac.) męski odpowiednik Laury; łac. Laurentius
WERONIKA (łac.),,prawdziwy" i "dotyczący obrazu"
WIKTOR (łac.) "zwycięzca"
WIKTORIA (łac.) "zwycięstwo"

Na górę strony


ZOFIA (gr.) sophia,,mądrość"
ZUZANNA (hebr.) szoszannah "lilia"
ZYGMUNT (germ.) por. gockie Sigismunth: sigis "zwycięstwo" + munt "pomoc", "opieka"

Na górę strony

Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!


[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]

znaczenie, geneza, pochodzenie, tłumaczenie, tłumaczenia, slownik, słownik, imiona, imiona