Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
RENESANS
1. Podaj nazwisko autora i tytuł utworu, z którego pochodzi cytat. Krótko objaśnij sens cytatu:

 1. "O nierządne królestwo i zginienia bliskie,
  gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce..."
 2. "Proszę, niech ze mną zaraz me rymy nie giną,
  ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną".
 3. "Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłumoczki swoje
  i skrzynki opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie".
 4. "Miłość jest własny bieg bycia naszego,
  ale z żywiołów utworzone ciało,
  to chwaląc, co zna początku równego
  zawodzi duszę, której wszystko mało".
 5. "Cóż będę czynił w tak straszliwym boju
  wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?".
 6. "Teraz mistrzu sam się lecz. Czas doktór każdemu".
 7. "Ksiądz pana wini, pan księdza,
  a nam prostym zewsząd nędza..."
 8. "Skujmy talerze na talery skujmy
  a żołnierzowi pieniądze gotujmy".

2. Jacy królowie panowali w Polsce w wieku XVI?

3. Do podanych tytułów dopisz nazwisko autora i gatunek literacki

 • "Odprawa posłów greckich".................................................
 • "O poprawie Rzeczypospolitej"...........................................
 • "Ku muzom"........................................................................
 • "Żywot człowieka poczciwego"..........................................

4. Połącz:
a. Cervantes1. "Dekameron"
b. Szekspir2. "Boska komedia"
c. Dante Aligheri3. "Don Kichot"
d. Boccaccio4. "Hamlet"


5. Połącz nazwiska i miejscowości w poprawne pary:
a. Kochanowski1. Wolbórz
b. Rej2. Toruń
c. Frycz Modrzewski3. Czarnolas
d. Kopernik4. Nagłowice


6. Wyjaśnij pojęcia:
 • humanizm -
 • reformacja -
 • irenizm -
 • makiawelizm -
7. Podaj nazwiska autorów następujących dzieł:
 1. "Dama z gronostajem", "Ostatnia wieczerza", "Mona Lisa"
 2. posąg Dawida, rzeźba Pieta, freski w Kaplicy Sykstyńskiej
 3. "Madonna Sytkstyńska", "w. Jerzy walczący ze smokiem"

8. Podaj imię i nazwisko autora poniższego fragmentu:
"Na sześć chorób zapadła Rzeczypospolita- pierwsza jest nieżyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej i chciwość domowego łakomstwa, druga- kłótnie i niezgody, trzecia- herezja i niereligijność, czwarta- osłabienie władzy królewskiej, piąta- niesprawiedliwe prawo i szósta- grzechy i złości jawne"

9. Wymień 2 wzorce osobowe epoki odrodzenia

10. Wymień 4 gatunki literackie spotykane w literaturze renesansu